Seo 365

Servicii SEO profesionale

Home Formulartest

Formular de pre-înscriere

Proiect cofinanţat din FSE prin Program Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Home Formular de pre-înscriere

Formular de pre-înscriere

Stagiul nostru de practică este perfect adaptat generației tale: ai ocazia să înveți online și să îți valorifici creativitatea, dar și să fii premiat pentru rezultatele obținute. Important: Stagiile de practică încep săptămânal.

  Date personale*

  Adresa de domiciliu (adresa din buletin)*

  Aria de implementare este Regiunea Nord Vest, precum și regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru.

  Unde studiezi?*

  Specializări eligibile: Marketing, Comunicare, Media, Jurnalism, Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Mecatronică și robotică, Inginerie și management, Științe administrative, Științe ale comunicării, Sociologie, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Informații și securitate națională, Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Economie, Management, Finanțe, Economie și afaceri internaționale, Psihologie, Științe ale educației, Economia Comerțului, Turismului şi Serviciilor, Afaceri internaţionale, Informatică economică și Litere.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale. Firma poate utiliza aceste date pentru a răspunde la mesajele transmise. Pentru detalii accesați NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIREA LA ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL Stagii de practică în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest

  Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

  „Stagii de practică în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 (Educație și competențe), Obiectiv Specific 6.13, Cod MySMIS 133495. Valoarea totală a proiectului este de 1.814.693,79 de lei, valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană fiind de 1.465.365,23 de lei. Programul se desfășoară în perioada 2 octombrie 2020 – 1 octombrie 2022.

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

  Important!
  Stagiile de practică încep săptămânal, cu condiția finalizării procesului de înscriere pentru cel puțin o grupă de minim 5 persoane.

  Proiect cofinanțat din FSE prin Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020

  Axa Prioritară 6: Educație și competențe

  Operațiunea: OS13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

  Titlu proiect: Stagii de practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest

  Cod proiect: POCU/626/6/13/133495

  Beneficiar: COMITNET SRL

  Cod SMIS proiect: 133495

  Axă prioritară: 6 – Educație și competențe

  OIR/OI responsabil: OIR Nord-Vest

  0752 110 109
   • Romania
    Str. Calin Nemes Nr 1, Cluj-Napoca. 400356
   Suntem sociabili 🙂