Noutăți

Proiect cofinanţat din FSE prin Program Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Home Noutăți

Proiect cofinanțat din FSE prin Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritară 6: Educație și competențe

Operațiunea: OS13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect: Stagii de practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest

Cod proiect: POCU/626/6/13/133495

Beneficiar: COMITNET SRL

Cod SMIS proiect: 133495

Axă prioritară: 6 – Educație și competențe

OIR/OI responsabil:  Kinga Boglarka Kiraly

+40 727 303 390
    • Romania
      Str. Calin Nemes Nr 1, Cluj-Napoca. 400356
    Suntem sociabili 🙂