Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Home Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

1. Informații generale

 

Site-ul www.seo365.ro, administrat de SC COMITNET SRL (operator), Str. Călin Nemeș, Nr 1, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, prelucrează datele dumneavoastră în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR,  societatea noastră are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre voi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.


2. Definiții

 

» Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

» Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 

» Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

 

» Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

 

» Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

» Persoane împuternicite de operator – persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

» Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

 

» Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț. Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

 

» Date anonime – date care, datorită originii sau a modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă; 

 

» Date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

 

» Date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare; 

 

» DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation); 

 

» GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățenilor UE. 


3. Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora

 

Prin intermediul site-ului nostru prelucrăm datele cu caracter personal conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., website-ul din care ați venit atunci când ați accesat website-ul nostru etc. Precum și alte website-uri, înregistrăm aceste  informații pentru a putea personaliza conținutul sau pentru a ne putea proteja de atacuri externe îndreptate împotriva capacităților tehnologice sau pentru a urmări, de-a lungul timpului, traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către cititori, pentru îmbunătățirea conținutului website-ului.


4. Scopurile, temeiurile și datele prelucrate

 

Dacă sunteți utilizator al  site-ului nostru, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

4.1. Pentru secțiunea contact: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, site, motivul mesajului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.  Nu ne asumăm corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de contact. Dacă nu doriți să ne furnizați datele dvs. atunci nu vom putea lua legătura cu dvs.

 

4.2. Pentru consultanță gratuită: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de  telefon, site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

 

4.3. Pentru a stabili o întâlnire: nume și prenume, e-mail, telefon, site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

4.4. Pentru a posta un comentariu: nume și e-mail (date obligatorii) și site (date opționale).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

4.5. Pentru preînscriere studenți la practică: nume și prenume, telefon, e-mail, adresa din buletin, adresă flotant, localitatea unde vă desfășurați studiile, vârsta, universitatea la care studiați, facultatea pe care o urmați, specializarea, nivelul studiilor, anul de studiu, media obținută în semestrul universitar anterior depunerii cererii de înscriere, proveniența dintr-o comunitate dezavantajată (străin, etnie romă, minoritate, cu dizabilitate, altele). Toate persoanele care s-au preînscris, cu date valide, vor primi un e-mail de confirmare cu informații despre pașii următori, cu formularele tip necesare constituirii dosarului electronic.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

4.6. Pentru constituire dosar electronic de înscriere: nume și prenume, adresa de domiciliu, locul de reședință, zona, regiunea, telefon, data intrării în operațiune, CNP, date C.I./B.I., vârsta, facultatea pe care o urmați, specializarea, universitatea, media, categoria de grup țintă din care faceți parte, ocupația, domeniul de angajare, nivelul de studii, proveniența dintr-o comunitate dezavantajată (părinte unic, șomer, fără adăpost, străin, etnie romă, minoritate, cu dizabilitate, altele), semnătura, data.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

 

4.7. Pentru participarea la evenimentele SEO 365 Academy: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, CUI firmă și site (date obligatorii) descriere personală și mesaj (date opționale). 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 


5. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enunțate.

Ștergem datele dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le vom șterge în conformitate cu prevederile legale (ex.: datele de facturare în 10 ani, datele din contract pe perioada de valabilitate a contractului cât și pe o perioadă ulterioară, necesară stabilită în nomenclatorul arhivistic).


6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Datele Personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

 • » societăți de recuperare creanțe;
 • » societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;
 • » furnizori de software și/sau echipamente;
 • » autorități publice;
 • » instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competențe să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora;
 • » furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorilor, ce oferă asistentă în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanței echipamentelor și serviciilor furnizate de oricare dintre Operatori.


Companiile destinatare care prelucrează Date Personale în cadrul Uniunii Europene/ Zona Economică Europeană se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și Operatorii. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a Contractului va fi necesar transferul Datelor Personale către destinatari din afara Uniunii Europene/ Zona Economică Europeană sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, Operatorii vor solicita respectivilor destinatari să protejeze Datele Personale în conformitate cu cerințele legislației europene și vor fi adăugate în contracte clauze privind transferul de date.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.


7. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.


8. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Societatea noastră îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal conform prevederilor legale aflate în vigoare.

În ciuda măsurilor luate pentru protejarea datelor dvs., vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură.


9. Drepturile persoanelor fizice

 

 • » Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer;
 • » Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor între Operatori;
 • » Dreptul de a fi uitat (art. 17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul;
 • » Dreptul de a face opoziție (art. 21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări;
 • » Dreptul de acces la date (art. 15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată;
 • » Dreptul de a rectifica Datele (art. 16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit;
 • » Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art. 18): Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date;
 • » Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.


10. Linkuri către alte website-uri

 

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlăm. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor site-uri. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.


11. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

 

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu privire la toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de solicitări nefondate vă poate atrage răspunderea.

Date contact responsabil cu protecția datelor:

Telefon: 0771 054 497

E-mail: dpo@ostuniweb.ro

    

Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagina de internet: https://www.dataprotection.ro/ 

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602


12. Contact

 

Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea și administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru. 

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta secțiune, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@ostuniweb.ro.


13. Modificări ale politicii

 

Această politică se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau alte modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Ultima actualizare: 10.03.2023